دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر
رشته های مدیریت و حسابداری

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1389 توسط R.Dمدیریتشماره کلاس

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

14-15/30

دوشنبه

آقای اکبری

مبانی روش تحقیق

1

 

15/40-17/10

دوشنبه

آقای اکبری 

مبانی و اصول سازمان مدیریت

2

 

15/40-17/10

سه شنبه

آقای نورانی

اصول حسابداری 1

3

 

8-9/30

سه شنبه

آقای حاجی زاده

ریاضیات پایه پایه و مقدمات آمار 1

4

 

9/40-11/10

سه شنبه

آقای حاجی زاده

ریاضیات پایه پایه و مقدمات آمار 1

5

 

8-9/30

سه شنبه

آقای دانایی

کارورزی

6

 

9/40-11/10

سه شنبه

آقای دانایی

مدیریت تولید

7

 

11/20-12/50

سه شنبه

آقای دانایی

تجارت بین الملل

8

 

14-15/30

سه شنبه

آقای دانایی

تجارت الکترونیک1

9

 

11/20-12/50

چهارشنبه

آقای دانایی

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

10

 

14-15/30

چهارشنبه

آقای دانایی

مدیریت اسلامی پیشرفته

11

 

15/40-17/10

چهارشنبه

آقای دانایی

پروژه

12

 

8-9/30

چهارشنبه

آقای دانایی

تجارت الکترونیک 2

13

 

14-15/30

چهارشنبه

ملتی

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

14

 

8-9/30

چهارشنبه

حسینی

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

15

 

9/40-11/10

چهارشنبه

حسینی

زبان تخصصی 1

16

 

11/20-12/50

چهارشنبه

حسینی

زبان تخصصی 2

17

 

8-9/30

چهارشنبه

خانم فرزندی

اقتصاد خرد

18

 

11/20-12/50

چهارشنبه

خانم فرزندی

اقتصاد کلان

19

 

8-9/30

چهارشنبه

خانم ناصر

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

20

 

9/40-11/10

چهارشنبه

خانم ناصر

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

21

 

14-15/30

چهارشنبه

رفعتی

مالیه عمومی

22

 

9/40-11/10

پنجشنبه

آقای غنجی

حسابداری صنعتی 1

23

 

14-15/30

چهارشنبه

نوروز عالمیان

اصول حسابداری 3

25

 

9/40-11/10

چهارشنبه

آقای دانایی

سمینار مسائل بازاریابی

26

 

8-9/30

پنجشنبه

آقای سالکی

تحقیق در عملیات

27

 

14-15/30

پنجشنبه

آقای محمدنبی

منابع انسانی

28

 

14-15/30

پنجشنبه

آقای محمدنبی

مدیریت استراتژیک

29

 

14-15/30

پنجشنبه

آقای خیرخواه

بازاریابی بین الملل

30

 

15/40-17/10

پنجشنبه

آقای خیرخواه

مدیریت بازاریابی

31

 

15/40-17/10

پنجشنبه

آقای برمال

اصول حسابداری 2

32

 

9/40-11/10

پنجشنبه

جهانگیری

کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

33

 

11/20-12/50

پنجشنبه

جهانگیری

آمار و احتمالات

34

 

9/40-11/10

پنجشنبه

آقای سالکی

مدیریت رفتار سازمانی

35

 

11/20-12/50

پنجشنبه

آقای صباغی

مبانی مدیریت بازرگانی

36

 

14-15/30

پنجشنبه

آقای صباغی

مدیریت مالی

37


رشته حسابداری

شماره کلاس

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

 

14-15/30

سه شنبه

آقای عالمی

حقوق بازرگانی

3

 

14-15/30

سه شنبه

آقای نورانی

اصول حسابداری 1

4

 

8-9/30

سه شنبه

پیرنظر

ریاضیات پایه پایه و مقدمات آمار 1

5

 

9/40-11/10

سه شنبه

پیرنظر

ریاضیات پایه پایه و مقدمات آمار 1

6

 

8-9/30

چهارشنبه

حسینی

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

8

 

14-15/30

چهارشنبه

حسینی

زبان تخصصی 1

9

 

15/40-17/10

چهارشنبه

حسینی

زبان تخصصی 2

10

 

8-9/30

چهارشنبه

خانم فرزندی

اقتصاد خرد

11

 

11/20-12/50

چهارشنبه

خانم فرزندی

اقتصاد کلان

12

 

9/40-11/10

چهارشنبه

خانم فرزندی

پول و ارز و بانکداری

13

 

11/20-12/50

چهارشنبه

خانم ناصر

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

14

 

14-15/30

چهارشنبه

خانم ناصر

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

15

 

14-15/30

چهارشنبه

رفعتی

مالیه عمومی

16

 

8-9/30

پنجشنبه

آقای افشار

حسابداری و حسابرسی دولتی

17

 

9/40-11/10

پنجشنبه

آقای افشار

حسابرسی 1

18

 

11/20-12/50

پنجشنبه

آقای افشار

مدیریت مالی 2

19

 

8-9/30

چهارشنبه

نوروز عالمیان

حسابداری پیشرفته 1

20

 

9/40-11/10

چهارشنبه

نوروز عالمیان

حسابداری پیشرفته 2

21

 

11/20-12/50

چهارشنبه

نوروز عالمیان

اصول حسابداری 3

22

 

8-9/30

پنجشنبه

آقای سالکی

پژوهشی عملیاتی

23

 

8-9/30

پنجشنبه

آقای غنجی

حسابداری میانه 2

24

 

15/40-17/10

پنجشنبه

آقای حسین مردی

حسابرسی 2

25

 

11/20-12/50

پنجشنبه

آقای غنجی

حسابداری صنعتی 2

26

 

14-15/30

پنجشنبه

آقای غنجی

حسابداری میانه 1

27

 

9/40-11/10

پنجشنبه

نوروز عالمیان

حسابداری مالیاتی

28

 

8-9/30

پنجشنبه

نوروز عالمیان

مباحث جاری در حسابداری

29

 

11/20-12/50

پنجشنبه

نوروز عالمیان

حسابداری صنعتی 3

30

 

14-15/30

پنجشنبه

آقای برمال

اصول حسابداری 2

31

 

8-9/30

پنجشنبه

جهانگیری

آمار و احتمالات

32

 

8-9/30

پنجشنبه

آقای صباغی

مبانی تنظیم بودجه

33

 

9/40-11/10

پنجشنبه

آقای صباغی

مدیریت رفتار سازمانی

34

 

15/40-17/10

پنجشنبه

آقای صباغی

مدیریت مالی 1

35

 

9/40-11/10

سه شنبه

آقای محمدی

مبانی جامعه شناسی

 تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

چت

اخلاق اسلامی

قالب بلاگ اسکای

قالب وبلاگ

download

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا